Privacy Statement Zuiver Recruitment

Dit is de Privacy Statement (Privacyverklaring) van Zuiver Recruitment.
In deze Privacy Statement lees je welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarom.
Heb je vragen over deze Privacy Statement, mail dan naar info@zuiverrecruitment.nl

Zuiver is onze Privacy Statement

Voor jou, als klant of als kandidaat, vinden we het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen en gebruiken daarom alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van ons werk voor jou.

Zuiver waarom wij jouw gegevens verzamelen

 • omdat jij hebt aangegeven meer informatie per e-mail van ons te ontvangen,
 • omdat we je kunnen bereiken via social media of telefoon voor meer informatie waar jij behoefte aan hebt,
 • omdat jij een contactformulier hebt ingevuld en wij je vraag graag beantwoorden.

Zuiver waar wij jouw gegevens voor gebruiken

 • het is belangrijk om de juiste identificatie van jou te hebben,
 • het is belangrijk om je met de juiste titel te kunnen aanspreken,
 • het is belangrijk om na te kunnen gaan of je boven de 16 jaar bent, want dan ben je bij wet bevoegd om een overeenkomst met ons aan te gaan,
 • het is belangrijk met je te kunnen communiceren, bij vragen of klachten bijvoorbeeld,
 • het is belangrijk voor de verwerking van de betalingen en om onze financiële administratie bij te houden,
 • het is belangrijk voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website om de bezoekersstatistieken te kunnen analyseren.

Zuiver wanneer wij het recht hebben op het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens (de rechtsgronden)

 • wanneer jij ons zelf toestemming hebt gegeven,
 • wanneer we jouw gegevens nodig hebben het opmaken van jouw overeenkomst met ons,
 • wanneer wij dit bij wet verplicht zijn,
 • wanneer wij dit nodig hebben voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van iemand anders,
 • wanneer wij meer inzicht willen krijgen in het gebruik van onze website.

Zuiver wat jij verplicht bent

Jij bent ons verplicht, bij een overeenkomst, om jezelf te identificeren. Zonder de juiste identificatie, kunnen wij geen wettige overeenkomst sluiten.

Zuiver aan wie wij jouw gegevens sturen

In principe sturen we aan niemand jouw gegevens. Het kan zijn dat de belastingdienst, een bank of de Kamer van Koophandel ons vraagt jouw gegevens te sturen, maar dan zullen we eerst jouw toestemming vragen.

Soms wordt ons een verzoek gedaan voor het delen van jouw gegevens omdat dit bij wet verplicht is. Wij zullen jou dan altijd eerst laten weten dat dit verzoek gedaan is.

Dit zijn de situaties waarin jij ons jouw toestemming geeft jouw gegevens te delen:

 1. indien jij bij een van onze opdrachtgevers aan het werk gaat,
 2. indien een van onze kandidaten bij jouw bedrijf in dienst gaat,
 3. indien er een intermediair is via wie jij werk krijgt of biedt.

Jouw gegevens geven wij nooit door aan organisaties buiten de EER (de Europese Economische Ruimte). Jouw gegevens staan opgeslagen op servers binnen de EER.

Zuiver hoeveel gegevens wij van jou van andere partijen krijgen

geen.

Zuiver hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Soort gegevens

NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer Bij bemiddeling:

Bewaartermijn

1 jaar

Bij dienstverband:

Jouw ID bewijs worden 7 jaar bewaard, zoals verplicht volgens de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Bij overeenkomst van diensten:
Factuurgegevens, administratie, transactiegegevens en overige financiële gegevens:

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Correspondentie:

Tijdens de duur van onze overeenkomst en tot 7 jaar daarna, of 10 jaar bij onroerend goed.

Accountgegevens (gebruikersnaam, wachtwoorden):

Tijdens de tijd dat jij jouw account hebt.

Reviews:

Zolang de review relevant is.

Zuiver wie jouw gegevens kunnen inzien

In onze overeenkomst staat beschreven staat wie jouw gegevens kunnen inzien. Indien er een wisseling is van medewerkers zullen wij elkaar inlichten.

Zuiver wat gebeurt met jouw gegevens wanneer onze samenwerking stopt

Op jouw verzoek kunnen we jouw gegevens vernietigen of aan jouw overdragen. Wanneer jij een dienstverband hebt gehad bij ons, moeten wij bij wet jouw gegevens 7 jaar lang bewaren.

Zuiver waar jij recht op hebt

 • een kopie aanvragen van jouw gegevens,
 • informatie ontvangen over de verwerking van jouw gegevens,
 • incorrecte gegevens door ons laten corrigeren,
 • onvolledige informatie door ons compleet laten maken,
 • jouw gegevens door ons laten verwijderen in sommige gevallen,
 • jouw gegevens door ons laten “beperken” in sommige gevallen,
 • bezwaar maken tegen ons gebruik van jouw gegevens in sommige gevallen,
 • jouw toestemming terugtrekken voor het gebruik van jouw gegevens in de toekomst,
 • vragen of wij jouw gegevens bundelen om aan iemand anders te geven. We komen je hierin zover tegemoet als
  technisch en juridisch mogelijk is,
 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij gaan direct aan de slag om maatregelen te treffen met onze subverwerker (het bedrijf dat jouw gegevens opslaat voor ons). We houden je continu op de hoogte van de vorderingen hierin.

Zuiver wie aansprakelijk is

Als jij je niet aan de AVG houdt, ben jij ook verantwoordelijk voor de eventuele schade. In de algemene voorwaarden hebben we gedefinieerd waar wij wel aansprakelijk voor zijn.

Zuiver wanneer deze Privacy Statement wordt aangepast

Het is mogelijk dat deze Privacy Statement wordt aangepast. De laatste aanpassing is van mei 2018. Wij zijn gerechtigd om deze aan te passen, maar dit zullen wij jou direct laten weten per e-mail, wanneer dit een belangrijke wijziging is voor jou.

Zuiver vragen of klachten

Neem gerust contact met ons op als je vragen of klachten hebt over hoe wij jouw gegevens verzamelen of gebruiken. Mail naar info@zuiverrecruitment.nl